სრული გზა Finder-ის ფანჯრის სათაურში

მხოლოდ ლეოპარდისათვის. ტერმინალში:

defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool YES killall Finder

NO, გამოსართველად.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *