Skip to content

QuickTime 7.5-ის გამოშვებასთან ერთად, Apple-მა განაახლა აგრეთვე ორი პროგრამა iLife ’08-ის პაკეტიდან — ვიდეოს სამონტაჟო პროგრამა iMovie და ოპტიკური დისკების შიგთავსის შექმნის და ჩაწერის პროგრამა — iDVD.

კომპანიის განცხადებით, განახლებები iMovie 7.1.2 და iDVD 7.0.2 აღმოფხვრიან პრობლემებს თავსებადობასთან დაკავშირებით, აუმჯობესებენ საერთო სტაბილურობას და ასწორებენ წვრილმან შეცდომებს. განახლების დაყენება შესაძლებელია Mac OS X Software Update-ის დახმარებით. ფაილების ზომა: iMovie 7.1.2 —17,9 მბაიტი, iDVD 7.0.2 — 20,27 მბაიტი.

წყარო: Apple

QuickTime 7.4.5, iTunes 7.6.2 და Front Row 2.1.3 განახლებები, კომპანიის განცხადებით, აუმჯებესებენ წარმადობას და აღმოფხვრიან სისტემის ზოგიერთ შეცდომას.

განახლებების დაყენება შესაძლებელია სისტემური სამარჯვის Software Update-ის მეშვეობით.

წყარო: Apple

Apple-მა გამოუშვა QuickTime-ის მორიგი განახლება - QuickTime 7.4.1. კომპანიის განცხადებით, განახლება აღმოფხვრის QuickTime-ის უწერიგობებს და აუმჯობესებს თავსებადობას სხვა პროგრამებთან.

QuickTime-ის ახალი ვერსიის დაყენება შესაძლებელია Apple Software Update-ის მეშვეობით.

წყარო: Apple

WebSiteOptimization.com-ის ინფორმაციით, Apple-ის მულტიმედიური კომბაინი - iTunes-ი - პირველად თავისი არსებობის მანძილზე 2007 წელს ყავდა ყველაზე მეტი მომხმარებელი.

უფრო მეტი მომხმარებელი, ვიდრე iTunes-ს, ყავს მხოლოდ Windows Media Player-ს.

ერთი წლის განმავლობაში, 2006 წლის დეკემბრიდან 2007 წლის დეკემბრამდე, iTunes-ის მომხმარებელთა რიცხვი 26%-ით გაიზარდა, მაშნ როცა QuickTime Player-ის და RealPlayer-ისა შემცირდა 8,6% და 17,5% შესაბამისად, ხოლო Windows Media Player-ისა უმნიშვნელოდ გაიზარდა.

ჩვენ ვიძახით უწერიგობა - ვგულისხმობთ QuickTime: მორიგი უწესრიგობა ვერსიაში 7.3.1 აღმოაჩინა იტალიელმა პროგრამისტმა ლუიჯი ორიემამ (Luigi Auriemma) და აღწერილია როგორც „ბუფერის გადავსების შესაძლებლობა მისამართის ჩანაცვლების მიზნით და მსხვერპლის კომპიუტერზე მავნე კოდის შესრულებისათვის“.

იგი მოქმედებს როგორც Windows, აგრეთვე Маc-პლათფორმებზე. საკმაოდ საშიშად გამოიყურება, თუმცა არცერთი ასეთი უწესრიგობის შედეგად არ მომხდარა მაკის „გატეხვა“.

მოკლედ: პირველ რიგში რათქამუნდა iTunes-ი: ახალ ვერსიაში 7.6 გაჩნდა ვიდეო-გაქირავების ახალი ფუნქცია (გამოსახულების DVD-ხარიასხი, გარჩევადობა 720p HD). ჩვენთვის არცთუისე აქტუალურია. გადმოქაჩეთ Apple.com-ის შესაბამისი განყოფილებიდან 

ახალი QuickTime 7.4:

განახლდა Front Row: შესწორებულია შეცდომები, გაუმჯობესებულია თავსებადობა iTunes-თან.

განახლდა iMovie 7.1.1 ვერსიამდე:

Apple-მა გამოუშვა QuickTime-ის განახლება, რომელიც უზრუნველყოფს ზოგიერთი უწესრიგობის აღმოფხვრას. განახლება გამოსულია შემდეგი ოს-ებისათვის: Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther და Microsoft Windows XP (Service Pack 2) და Vista.

კერძოდ განახლება აღმოფხვრის QuickTime Real Time Streaming protocol (RTSP)-ის უწესრიგობას, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მავნე კოდის გაშვება ნებისმიერ კომპიუტერზე.

განახლების დაყენება შეგიძლიათ Apple Software Update-ით. ფაილის ზომა მერყეობს 20,3-დან 52,6 მბაიტამდე.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ამ გვერდზე.

 

წყარო:

Apple

კომპანია Symantec-ი აფრთხილებს სერვისი DeepSight მომხმარებლებს QuickTime Real Time Streaming-ის პროტოკლის შეცდომებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მავნე კოდის გაშვება ნებისმიერ კომპიუტერზე, სადაც აყენია QuickTime ვერსია 7.2 ან მეტი.

პირველად ეს პრობლემა აღწერა საიტმა milw0rm.com. კონცეპტუალური ჭია, რომლიც მას გამოიყენებდა ტესტირებული იქნა ოს-ებში Microsoft Windows XP და Vista. Mac OS X 10.4 Tiger და 10.5 ასევე დაუცველნი არიან ამ უწესრიგობისაგან, თუმცა ჰაკერს მათი დაზიანებისათვის გაცილებით მეტი ძალისხმევა დასჭირდება.

Apple-ი ჯერ-ჯერობით არანაირ კომენტარს არ აკეთებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. Symantec-ი ურცევს მომხმარებლებს გამორთონ QuickTime, როგორც RTSP-ბმულების გახსნის საშუალება და უზრუნველყონ პორტების TCP 554 და UDP 6970—6999 ფილტრაცია.

 

წყარო:

Symantec

Apple-მა გამოუშვა მორიგი განახლებები iTunes (7.5) და QuickTime (7.3)-ისათვის Mac OS X და Microsoft Windows ოპერაციული სისტემებისათვის.

iTunes 7.5-ის განახლება აფართოებს iPhone-ის აქტივაციის შესაძლებლობებს, აგრეთვე გააჩნია ახალი თამაშის Phase-ის მხარდაჭერა, რომელიც შექმნილია სპეციალურად iPod nano დამკვრელისათვის (მესამე თაობის), iPod classic და iPod-ისათვის (მეხუთე თაობის). ამის გარდა, iTunes-ის ახალ ვერსიაში გასწორებულია რიგი უწესრიგობები, გაუმჯობესებულია საერთო სტაბილურობა და პროგრამის წარმადობა.

QuickTime 7.3 განახლება აღმოფხვრის უსაფრთხოების სისტემის უწესროგობებს, აქვს iTunes 7.5-ის მხარდაჭერა, iPhone-ისათვის web-შიგთავსის გამჯობესებული მხარდაჭერა, JavaScript-ის სცენარების უკეთესი მხარდაჭერა ვებ-მოდულში, აგრეთვე აღმოფხვრის ბევრ შეცდომას. განახლება რეკომენდირებულია QuickTime 7-ის ყველა მომხმარებლისათვის.

განახლების დაყენება შესაძლებელია Software Update-ით.

წყარო: Apple